Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Souhlas se zpracováním osobních údajů společností olzalogistic.com, s.r.o.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností olzalogistic.com, s.r.o. se sídlem Protifašistických bojovníků 1329/19, 73701 Český Těšín za účelem a v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby dodání balíku/balíků. Zároveň prohlašuji, že osoba, jíž se údaje týkají (příjemce balíku/balíků) souhlasí s předáním jejích osobních údajů společností olzalogistic.com, s.r.o. ke zpracování. Tento souhlas byl předán formou prohlášení, jež mám k dispozici, nebo jako jednoznačný souhlasný úkon (např. nákup zboží v internetovém obchodě, podání objednávky v jiné podobě nebo žádost o dodání balíku).

Souhlasím s předáváním společností olzalogistic.com, s.r.o. mých osobních údajů a osobních údajů jiných subjektů údajů dalším zpracovatelům, zejména doručujícím subjektům (GLS).

Kategorie osobních údajů, které budou zpracovány:

 • Jméno a příjmení;
 • Adresa bydliště nebo doručovací adresa;
 • Telefonní číslo;
 • Adresa email.

 

olzalogistic.com, s.r.o. se sídlem Protifašistických bojovníků 1329/19, 73701 Český Těšín, jako správce osobních údajů a zpracovatel Vám sděluje, že:

 • podstatou zpracování údajů je výše uvedený souhlas;
 • účelem zpracování je poskytnutí služby odeslání balíku;
 • uvedení údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro odeslání balíku;
 • máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, právo na zrušení souhlasu bez vlivu na shodu s právem na zpracování;
 • údaje bude společnost olzalogistic.com, s.r.o. zpřístupňovat jiným zpracovatelům za účelem poskytnutí služby odeslání balíku/balíků;
 • uvedené údaje budou zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 bod a) a v souladu se zněním obecného nařízení o ochraně údajů;
 • osobní údaje budou přechovány po dobu nezbytnou k poskytnutí služby a po dobu min. 90 dnů ode dne ukončení poskytování služby, za účelem případných reklamačních činností;
 • máte právo vznést námitku u ÚOOÚ, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje předpisy obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.